PL EN

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Rejestracja

 

W celu zgłoszenia artykułu do publikacji w czasopiśmie „Edukacja – Technika – Informatyka” należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.

Po wypełnieniu wszystkich koniecznych pól należy wcisnąć przycisk „Prześlij”. Karta zgłoszenia zostanie automatycznie zarejestrowana w systemie oraz razem z Oświadczeniem Etyki Publikacji i RODO przesłana na podany w karcie zgłoszenia adres e-mail. Otrzymane dokumenty należy podpisać i przesłać na adres Redakcji.

 

Prawa autorskie do artykułów przysługują autorom, którzy upowszechniają je w systemie otwartego dostępu na warunkach licencji Creative Commons uznanie autorstwa (CC-BY-SA 4,0).

Treść artykułu prosimy przesłać w postaci elektronicznej na adres keti@ur.edu.pl lub na płycie CD na adres Redakcji.