RADA NAUKOWA - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Rada Naukowa

Dr hab. prof. UR Wojciech Walat – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) - przewodniczący

Prof. dr hab. Waldemar Furmanek – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) - przewodniczący honorowy

Dr Waldemar Lib – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) – sekretarz


 

Dr hab. prof. UJK Mirosław Babiarz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)

Dr hab. prof. UZ Eunika Baron-Polańczyk – Uniwersytet Zielonogórski (Polska)

Prof. dr hab. inż. Henryk Bednarczyk – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (Polska)

Prof. Erik Bratland – Nord University (Norwegia)

Doc. PhD Miroslav Chráska – Palacký University Olomouc (Czechy)

Dr hab. prof. UR Stanisław Domoradzki – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Prof. CSc. Milan Ďuriš – Matej Bel University in Banská Bystrica (Słowacja)

Prof. PhD Maria Filina – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Gruzja)

Prof. PhD Nazik Harutyunnyan – Yerevan State University (Armenia)

Doc. PhD Slavoljub Hilčenko – College of Vocational Studies for Teacher and Trainers Education in Subotica (Serbia)

Prof. PhD Binbin Jiang – Kennesaw State University (USA)

Dr hab. prof. UP Krzysztof Kraszewski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w Warszawie (Polska)

Prof. PhD Oksana Nagorniuk – Institute of Agroecology and Environmental management NAAS of Ukraine (Ukraina)

Prof. dr hab. UP Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)

Prof. dr hab. Yuri Pelekh – Uniwersytet Rzeszowski (Poland)

Prof. dr hab. Mario Plenkowić – University of Zagreb (Chorwacja)

Dr hab. prof. PK Czesław Plewka – Politechnika Koszalińska (Polska)

Prof. dr hab. Natalia Ridei – National Pedagogical Dragomanov University (Ukraina)

Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed. – Palacký University Olomouc (Republika Czeska)

Prof. dr hab. Anna Shlikhta – Rivne State University of Humanities (Ukraine)

Prof. dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Polska)

Prof. PhD Na Song – Tianjin Conservatory of Music (Chiny)

Doc., PaedDr., PhD. Ján Stebila – Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovakia)

Dr hab. prof. APS Maciej Tanaś – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Polska)

PhD Konstantinos Tatsis – Assistant Professor University of Ioannina (Grecja)

Dr hab. Judit Torgyik – Kodolanyi Janos University (Węgry)

Prof. PhD Jim Wright – Kennesaw State University (USA)