STRONA GŁÓWNA - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Zakres tematyczny

 
Redaktorzy czasopisma naukowego „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE” stawiają sobie za cel prowadzenie szerokiej dyskusji nad podstawowymi problemami edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na pedagogiczne konsekwencje wynikające z pojawiających się ciągle nowych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Tematyka poszczególnych działów czasopisma koncentruje się wokół podanych poniżej zagadnień, które prosimy uwzględnić w swoich opracowaniach.

Problemy edukacji technicznej i zawodowej:

  1. Edukacja techniczna w świetle przemian cywilizacyjnych i kulturowych.
  2. Edukacja zawodowa i pedagogika pracy – dynamika przemian społeczno-kulturowych.
  3. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju człowieka i świata.
  4. Kształcenie nauczycieli przedmiotów technicznych i zawodowych w epoce postindustrialnej.

Problemy edukacji informatycznej i informacyjnej:

  1. Edukacja informatyczno-informacyjna – teraźniejszość i przyszłość.
  2. Komputerowe programy edukacyjne – projektowanie, weryfikacja i stosowanie.
  3. Informatyczne przygotowanie nauczycieli – kompetencje i kwalifikacje z zakresu IT.
  4. Podstawy informatyki i zarządzanie informacją w systemach edukacyjnych.

Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane i prowadzą badania z wyszczególnionych obszarów tematycznych.

Czasopismo „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE” ukazuje się w postaci jednego numeru w roku.

Zgodnie z komunikatem MEiN z 17 lipca 2023 roku za publikację artykułu w czasopiśmie „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGYand COMPUTER SCIENCE” autorzy otrzymują 40 punktów.

Artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną wydrukowane w terminie do 12 miesięcy, natomiast niewpisujące się w podaną tematykę czasopisma będą automatycznie odrzucone.

Liczba odsłon:371297