PL EN

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Redakcja

Redaktor naczelny

Dr hab. prof. UR Wojciech Walat – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Z-ca redaktora naczelnego

Dr Waldemar Lib – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Redaktor statystyczny

Doc. PhD Miroslav Chráska – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)