ETYKA PUBLIKACJI - Prawa i obowiązki recenzentów - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Prawa i obowiązki recenzentów

 

Przed zaakceptowaniem lub odrzuceniem prośby o wykonanie recenzji potencjalny recenzent powinien rozważyć pytania:

 • Czy artykuł odpowiada tematyce i zainteresowaniom naukowym recenzenta? Redakcja prosi o akceptowanie tylko tych wniosków o recenzję artykułów, co do których ma pewność, że może wykonać recenzję najwyższej jakości.
 • Czy nie zachodzi konflikt interesów? Jeśli tak, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym Redakcji.
 • Czy recenzent jest w stanie wykonać recenzję w określonym terminie?

W trosce o jak najkrótszy czas potrzebny na poinformowanie autora artykułu o wynikach recenzji, prosimy o jak najszybsze przesłanie informacji o tym, czy zaproszenie do wykonania recenzji zostało przyjęte, czy odrzucone.

 

Prawa i obowiązki recenzentów:

 1. Na ocenę artykułu przez recenzentów nie ma wpływu konflikt interesów związany z konkurencją, współpracą z innymi autorami lub instytucjami czy firmami autora publikacji.
 2. Recenzenci artykułów są zobowiązani do bezzwłocznej oceny otrzymanych materiałów (do 14 dni); jeśli wiedzą, że nie jest to możliwe, powinni poinformować o tym Redakcję.
 3. Recenzenci oceniają artykuł jedynie pod względem merytorycznym z uzasadnieniem przedstawianych argumentów i z zachowaniem pełnego obiektywizmu.
 4. Recenzenci powinni określić istotne publikacje, których autor nie zacytował w artykule. Każda wskazówka lub zalecenie, które zostało wskazane w recenzji, lub naprowadzający komentarz powinny zostać zastosowane przez autora.
 5. W celu zapobiegania plagiatom recenzenci są zobowiązani do bezzwłocznego informowania Redakcji o jakimkolwiek podobieństwie lub pokrywaniu się rękopisu z innymi opublikowanymi znanymi pracami, podając jak najwięcej szczegółów. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę COPE.
 6. Zgodnie z wytycznymi COPE recenzenci muszą traktować wszelkie manuskrypty, które mają przejrzeć, jako dokumenty poufne.
 7. Recenzja jest poufna, dlatego nie wolno jej nikomu udostępniać ani informacji w niej zawartych bez zgody Redakcji i autorów. Dotyczy to procesu publikacji, jak i po nim.
 8. Nieopublikowane materiały nie mogą być traktowane jako przegląd badań własnych, nie mogą być także wykorzystywane przez recenzenta w żaden sposób bez wyraźnej zgody ich autora.
 9. Recenzenci szczególnie zwracają uwagę na poniższe kryteria, takie jak:
 • zgodność tytułu artykuły z jego treścią,
 • zgodność artykułu z problematyką czasopisma,
 • przydatność podjętych badań dla nauki,
 • aktualność i oryginalność podjętej problematyki,
 • wartość merytoryczna tekstu,
 • jakość badań, 
 • spełnienie wymagań redakcyjnych,
 • charakter artykułu (naukowy, komunikat, doniesienie, recenzja itp.),
 • struktura treści,
 • język i terminologię,
 • zrozumiałość i czytelność wykresów, tabel, rysunków,
 • aktualność i właściwy dobór bibliografii.
 1. Rekomendacja recenzenta może przyjąć jedną z konkluzji:
 • artykuł bez uwag może być opublikowany w całości,
 • artykuł wymaga niewielkich korekt i po ich dokonaniu może być publikowany,
 • artykuł wymaga istotnych korekt i przed publikacją powinien zostać poddany ponownej recenzji,
 • artykuł nie nadaje się do publikacji.