PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Redaktorzy językowi

 

Mgr Bernadeta Lekacz - język polski, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Mgr Barbara Pawlikowska - język polski, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Dr Anna Dziama - język angielski, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Dr Sławomir Schultis - język niemiecki, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Ph.Dr René Szotkowski PhD - język czeski, Palacký University Olomouc (Czechy)

Ph.Dr Jan Stebila PhD - język słowacki, Matej Bel University in Banská Bystrica (Słowacja)