PL EN

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Redaktorzy merytoryczni działów

 

Dr hab. prof. UR Wojciech Walat – Edukacja, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Dr Waldemar Lib – Technika, Informatyka, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)