REDAKCJA - Redaktorzy merytoryczni działów - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Redaktorzy merytoryczni działów

 

Dr hab. prof. UR Wojciech Walat – Edukacja, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Dr Waldemar Lib – Technika, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Dr inż. Tomasz Warzocha – Informatyka, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)