cms

e-mail:keti@ur.edu.pl
www:eti.ur.edu.pl
Data wydruku:2023-09-24 18:21:26

Indeksowanie czasopisma

 

logo-ceeol

logo-cejsh

pol_indeks

PBN

googlescholar

bazhum

 

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

ARIANTA NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE

Polska Bibliografia Bibliologiczna

@Academicon