RADA NAUKOWA - Obowiązki Rady Naukowej - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Obowiązki Rady Naukowej

  

  • Podejmowanie wstępnej decyzji o przyjęciu artykułu do druku lub jego odrzuceniu w przypadku braku zgodności z linią tematyczną czasopisma.
  • Wsparcie merytoryczne redaktora naczelnego w podjęciu decyzji o publikacji artykułu w przypadku jednej negatywnej recenzji (uzasadnienie przygotowuje ekspert spośród członków rady).
  • Ukierunkowanie tematyczne (zatwierdzanie struktury treści) poszczególnych wydań czasopisma.
  • Opracowanie wizji rozwoju czasopisma (oraz jej modyfikacja) w perspektywie co najmniej pięciu kolejnych lat.
  • Opiniowanie kandydatów na nowych członków rady naukowej.