LISTA RECENZENTÓW - 2020 - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

2020

 

Gabriel Bánesz – Constantine the Philosopher University in Nitra (Słowacja)

Hanna Batorowska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Polska)

Jiri Dostal – Palacký University Olomouc (Republika Czeska)

Milan Ďuriš – Matej Bel University in Banská Bystrica (Słowacja)

Slavoljub Hilčenko – College of Vocational Studies for Teacher and Trainers Education in Subotica (Serbia)

Jarmila Honziková – University of West Bohemia in Pilsen (Republika Czeska)

Milan Klement – Palacký University Olomouc (Republika Czeska)

Evgeny Kovalev – Moscow Pedagogical State University (Federacja Rosyjska)

Danka Lukáčová – Constantine the Philosopher University in Nitra (Słowacja)

Oksana Nagorniuk – Institute of Agroecology and Environmental Management NAAS of Ukraine (Ukraina)

Janusz Miąso – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Urszula Ordon – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Polska)

Jozef Pavelka – University of Prešov (Słowacja)

Natalia Ridei – National Dragomanov Pedagogical University in Kyiv (Ukraina)

Ladislav Rudolf – University of Ostrava (Republika Czeska)

Jan Stebila – Matej Bel University in Banská Bystrica (Słowacja)

Viera Tomkova – Constantine the Philosopher University in Nitra (Słowacja)

Ekaterina Usenkova Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs (Federacja Rosyjska)