LISTA RECENZENTÓW - 2019 - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

2019

 

Dr hab. inż. Fabian Andruszkiewicz, prof. UO – Uniwersytet Opolski (Polska)

Dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)

Doc. PaedDr., PhD., Gabriel Bánesz – Constantine the Philosopher University in Nitra (Słowacja)

Dr hab. Krystyna Barłóg, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZG – Uniwersytet Zielonogórski (Polska)

Dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)

Dr hab. Józef Bednarek, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Polska)

Dr hab. Jacek J. Błeszyński, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)

Prof. dr hab. Wojciech Czarny – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)

Doc. PhDr. PeadDr. Jiri Dostal – Palacký University Olomouc (Republika Czeska)

Dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)

prof. PeadDr. Milan Ďuriš, CSc. – Matej Bel University in Banská Bystrica (Słowacja)

Dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)

Prof. Olga Filatova – Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs (Federacja Rosyjska)

Dr hab. Paulina Forma  , prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)

Dr hab. Piotr Gindrich, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)

Dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

PhD, prof. Slavoljub Hilčenko – College of Vocational Studies for Teacher and Trainers Education in Subotica (Serbia)

Prof. PaedDr. Ph.D. Jarmila Honziková – University of West Bohemia in Pilsen (Republika Czeska)

Dr hab. Barbara Kalinowska-Witek, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)

Prof. dr hab. Janusz Kirenko – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)

Assoc. Prof. Milan Klement – Palacký University Olomouc (Republika Czeska)

Dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)

Dr hab. Waldemar Klinkosz, prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Polska)

Dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)

Dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)

Dr hab. inż. Tadeusz Kwater – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu (Polska)

Dr hab. Janusz Miąso, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Prof. dr hab. Inż. Andrzej W. Mitas – Politechnika Śląska (Polska)

Dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Polska)

Prof. PhD. Oksana Nagorniuk – Institute of Agroecology and Environmental Management NAAS of Ukraine (Ukraina)

Dr hab. Henryk Noga, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)

Dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Polska)

Dr hab. Urszula Ordon, prof. AJD – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Polska)

Dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. WSB – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Polska)

Prof. Jozef Pavelka – University of Prešov (Słowacja)

Dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US – Uniwersytet Szczeciński (Polska)

Dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)

Dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)

Prof. PhD Natalia Ridei – National Dragomanov Pedagogical University in Kyiv (Ukraina)

Dr hab. Roman Rosiek, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)

Dr hab. Andrzej Różański, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (Polska)

Doc., Ing., Ph.D. Ladislav Rudolf – University of Ostrava (Republika Czeska)

Ph.D. Hadi Saleh – Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs (Federacja Rosyjska)

Dr hab. Elżbieta Sałata, prof. UTH – Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu (Polska)

Dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski (Polska)

Prof. dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków (Polska)

Ph.D. Jan Stebila – Matej Bel University in Banská Bystrica (Słowacja)

Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL – Politechnika Lubelska (Polska)

Doc. PaedDr., PhD., Viera Tomkova – Constantine the Philosopher University in Nitra (Słowacja)

Dr hab. Paweł Topol, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Dr hab. Marta Uberman, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Ph.D.  Ekaterina Usenkova – Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs (Federacja Rosyjska)

Dr hab. Jolanta Wilsz – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie (Polska)

Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)

Dr hab. inż. Jan Zych, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)