LISTA RECENZENTÓW - 2017 - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

2017

 

Dr hab. prof. UZG Eunika Baron-Polańczyk – Uniwersytet Zielonogórski (Polska)

Dr hab. prof. APS Józef Bednarek – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Polska)

Doc. Miroslav Chraska – Palacký University Olomouc (Republika Czeska)

Doc. Maria Chraskova – Palacký University Olomouc (Republika Czeska)

Doc. PeadDr. Jana Depesova, PhD. – University of Nitra (Słowacja)

Doc. PhDr. PeadDr. Jiri Dostal, PhD. – Palacky University of Olomouc (Republika Czeskay)

Prof. PeadDr. Milan Duris, CSc. – University of Matej Bel, Banska Bystrica (Słowacja)

Dr hab. prof. UKSW Anna Fidelus – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)

Prof. Olga Filatova – State University of Wladimir, (Federacja Rosyjska)

PhD. Slavoljub Hilcenko – College of Vocational School, Subotica, Vocational Training for Preschool Teachers and Sports Trainers, Subotica, (Serbia)

Dr hab. inż. Wojciech Korneta – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (Polska)

Dr hab. prof. UP Krzysztof Kraszewski – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)

Dr hab. inż. prof. UR Tadeusz Kwater – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Prof. dr hab. Andrzej Mitas – Politechnika Śląska (Polska)

Doc. PhD Oksana Nagorniuk – National University of Live and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev (Ukraina)

Dr hab. prof. UP Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)

Doc. Ing. Alena Ockajova, PhD. – University of Matej Bel, Banska Bystrica, (Słowacja)

Dr hab. prof. AJD Urszula Ordon – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Polska)

Dr hab. prof. US Elżbieta Perzycka – Uniwersytet Szczeciński (Polska)

Prof. PaedDr. Jozef Pavelka – University of Prešov (Słowacj)

Dr hab. prof. PK Czesław Plewka – Politechnika Koszalińska (Polska)

Prof. PhD Natalia Ridei – National Dragomanov Pedagogical University (Ukraina)

Dr hab. prof. UMCS Andrzej Różański – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (Polska)

Doc. Ing. Ladislav Rudolf. PhD – University of Ostrawa (Republika Czeska)

Dr hab. prof. UTH Elżbieta Sałata – Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu (Polska)

Dr hab. Prof. UŚ Eugenia Smyrnova-Trybulska – Uniwersytet Śląski (Polska)

Dr hab. Inż. prof. AGH Wiktoria Sobczyk – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Polska)

Dr. Jan Stebila – PhD. University of Matej Bel, Banska Bystrica (Słowacja)

Dr hab. prof. UAM Paweł Topol – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Dr hab. prof. UMS Jolanta Wilsz – Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie – Warszawa (Polska)

Doc. PeadDr. Maria Vargova, PhD. – University of Nitra (Słowacja)

Prof. Wasyl Yagupov – National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovsky (Ukraina)