LISTA RECENZENTÓW - 2016 - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

2016

 

Dr hab. prof. UJK Mirosław Babiarz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)

Dr hab. prof. UZ Eunika Baron-Polańczyk – Uniwersytet Zielonogórski (Polska)

Doc. PaedDr. PhD. Gabriel Bánesz – Constantine the Philosopher University in Nitra (Słowacja)

Doc. PhDr., Ph.D. Miroslav Chráska – Palacký University Olomouc (Republika Czeska)

Dr hab. prof. UR Stanisław Domoradzki – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál – Palacký University Olomouc (Republika Czeska)

Prof. dr hab. Anita Franczak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)

Doc. PhDr. Ph.D. Milan Klement – Palacký University Olomouc (Republika Czeska)

Dr hab. prof. UP Krzysztof Kraszewski – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)

Dr hab. inż. prof. PRz Damian Mazur – Politechnika Rzeszowska (Polska)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Mitas – Politechnika Śląska (Polska)

Doc. PhD. Assistant Professor Oksana Nagorniuk – National University of Live and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev (Ukraina)

Dr hab. prof. UP Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)

Dr hab. prof. AJD Urszula Ordon – Akademia im. J. Długosza w Częstochowie (Polska)

Prof. PaedDr. Jozef Pavelka – University of Prešov (Słowacja)

Professor Nataliia Ridei – National Dragomanov Pedagogical University (Ukraina)

Ph.D., Associate Professor Hadi Saleh – Vladimir State University Named After Alexander and Nikolay Stoletovs (Federacja Rosyjska)

Dr hab. prof. UTH Elżbieta Sałata – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu (Polska)

Dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)

Dr hab. inż. prof. AGH Wiktoria Sobczyk – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Polska)

PaedDr., PhD. Jan Stebila – Uniwersytet Mateja Bela w Banskej Bystrici (Słowacja)

Assoc. prof. Viera Tomková – Constantine the Philosopher University in Nitra (Słowacja)

PaedDr., Phd. Mária Vargová – Constantine the Philosopher University in Nitra (Słowacja)

Prof. dr hab. inż. Ladislav Varkoly – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu (Polska)

Professor PhD., Dr. Igor Zhernokleiev – National Dragomanov Pedagogical University (Ukraina)