STRONA GŁÓWNA - Zakres tematyczny - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
cms

e-mail:keti@ur.edu.pl
www:eti.ur.edu.pl
Data wydruku:2024-05-19 15:39:31

Zakres tematyczny

 
Redaktorzy czasopisma naukowego „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE” stawiają sobie za cel prowadzenie szerokiej dyskusji nad podstawowymi problemami edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na pedagogiczne konsekwencje wynikające z pojawiających się ciągle nowych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Tematyka poszczególnych działów czasopisma koncentruje się wokół podanych poniżej zagadnień, które prosimy uwzględnić w swoich opracowaniach.

Problemy edukacji technicznej i zawodowej:

  1. Edukacja techniczna w świetle przemian cywilizacyjnych i kulturowych.
  2. Edukacja zawodowa i pedagogika pracy – dynamika przemian społeczno-kulturowych.
  3. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju człowieka i świata.
  4. Kształcenie nauczycieli przedmiotów technicznych i zawodowych w epoce postindustrialnej.

Problemy edukacji informatycznej i informacyjnej:

  1. Edukacja informatyczno-informacyjna – teraźniejszość i przyszłość.
  2. Komputerowe programy edukacyjne – projektowanie, weryfikacja i stosowanie.
  3. Informatyczne przygotowanie nauczycieli – kompetencje i kwalifikacje z zakresu IT.
  4. Podstawy informatyki i zarządzanie informacją w systemach edukacyjnych.

Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane i prowadzą badania z wyszczególnionych obszarów tematycznych.

Czasopismo „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE” ukazuje się w postaci jednego numeru w roku.

Zgodnie z komunikatem MEiN z 17 lipca 2023 roku za publikację artykułu w czasopiśmie „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGYand COMPUTER SCIENCE” autorzy otrzymują 40 punktów.

Artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną wydrukowane w terminie do 12 miesięcy, natomiast niewpisujące się w podaną tematykę czasopisma będą automatycznie odrzucone.