cms

e-mail: keti@ur.edu.pl
www: eti.ur.edu.pl
Data wydruku: 2021-12-07 13:07:33

2020

 

Gabriel Bánesz – Constantine the Philosopher University in Nitra (Słowacja)

Hanna Batorowska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Polska)

Jiri Dostal – Palacký University Olomouc (Czechy)

Milan Ďuriš – Matej Bel University in Banská Bystrica (Słowacja)

Slavoljub Hilčenko – College of Vocational Studies for Teacher and Trainers Education in Subotica (Serbia)

Jarmila Honziková – University of West Bohemia in Pilsen (Czechy)

Milan Klement – Palacký University Olomouc (Czechy)

Evgeny Kovalev – Moscow Pedagogical State University (Rosja)

Danka Lukáčová – Constantine the Philosopher University in Nitra (Słowacja)

Oksana Nagorniuk – Institute of Agroecology and Environmental Management NAAS of Ukraine (Ukraina)

Janusz Miąso – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Urszula Ordon – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Polska)

Jozef Pavelka – University of Prešov (Słowacja)

Natalia Ridei – National Dragomanov Pedagogical University in Kyiv (Ukraina)

Ladislav Rudolf – University of Ostrava (Czechy)

Jan Stebila – Matej Bel University in Banská Bystrica (Słowacja)

Viera Tomkova – Constantine the Philosopher University in Nitra (Słowacja)

Ekaterina Usenkova Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs (Rosja)