DLA RECENZENTÓW - RODO - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
cms

e-mail:keti@ur.edu.pl
www:eti.ur.edu.pl
Data wydruku:2024-05-19 17:43:19

RODO

 

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji artykułu, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat
  5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie
  7. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może skutkować rezygnacją z publikacji artykułu w międzynarodowym czasopiśmie naukowym „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE”.