cms

e-mail:keti@ur.edu.pl
www:eti.ur.edu.pl
Data wydruku:2023-05-28 04:52:46

JETC No 2/32_2021

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE is a continuation of Education – Technology – Computer Science journal.

"JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE" jest kontynuacją kwartalnika naukowego “Edukacja – Technika – Informatyka".

2/32 2021
Licencja: CC BY-SA 4. 0