cms

e-mail: keti@ur.edu.pl
www: eti.ur.edu.pl
Data wydruku: 2021-02-25 12:12:19

JETC No 1/31_2020


 1/31 2020
Licencja: CC BY-SA 4. 0

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal.

Journal of Education, Technology and Computer Science jest kontynuacją kwartalnika naukowego “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science”.