cms

e-mail: keti@ur.edu.pl
www: eti.ur.edu.pl
Data wydruku: 2021-09-18 04:14:28

JETC No 1/31_2020


 1/31 2020
Licencja: CC BY-SA 4. 0

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE is a continuation of Education – Technology – Computer Science journal.

"JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE" jest kontynuacją kwartalnika naukowego “Edukacja – Technika – Informatyka".