cms

e-mail:keti@ur.edu.pl
www:eti.ur.edu.pl
Data wydruku:2023-05-28 05:59:35

JETC No 1/31_2020

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE is a continuation of Education – Technology – Computer Science journal.

"JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE" jest kontynuacją kwartalnika naukowego “Edukacja – Technika – Informatyka".


 1/31 2020
Licencja: CC BY-SA 4. 0