cms

e-mail: keti@ur.edu.pl
www: eti.ur.edu.pl
Data wydruku: 2020-11-29 16:47:33

Obowiązki redakcji

 

Obowiązki redakcji:

 

Obowiązki redaktorów

Red. naczelny nadzoruje całokształt prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem danego numeru lub tomu czasopisma, w szczególności:

Z-ca red. naczelnego nadzoruje tok wydawniczy poszczególnych numerów kwartalnika, a w szczególności:

 Redaktor statystyczny weryfikuje obliczenia wyników badań prezentowanych w artykułach przeznaczonych do druku w czasopiśmie.