cms

e-mail: keti@ur.edu.pl
www: eti.ur.edu.pl
Data wydruku: 2019-10-19 12:41:11

Redakcja

Redaktor naczelny

Dr hab. prof. UR Wojciech Walat – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Z-ca redaktora naczelnego

Dr Waldemar Lib – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Redaktor statystyczny

Doc. PhD Miroslav Chráska – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)