PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Formularz recenzji

  

Przed rozpoczęciem recenzji należy zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce Dla recenzentów. Pomoże to w wykonaniu rzetelnej i bezstronnej recenzji.

Recenzentów prosimy o wykonanie recenzji w oparciu o formularz zawierający zamknięte pytania i stwierdzenia. Klikając w odpowiednie pole, wyrażana jest ocena artykułu. Jedynie pole „Deklaracja końcowa” jest polem otwartym i można w nim wpisać uwagi i zalecenia dla autora ocenianego artykułu.

Po wypełnieniu elektronicznej wersji formularza prosimy wcisnąć przycisk „Prześlij”. Recenzja zostanie zapisana w bazie systemu i przesłana na podany w formularzu adres e-mail recenzenta. Prosimy o jej wydrukowanie, podpisanie i przesłanie tradycyjną pocztą na adres Redakcji lub zeskanowanie i przesłanie e-mailem.